Revalidatie na Corona / COVID-19

Heeft u een besmetting doorgemaakt van het coronavirus, in thuis quarantaine of in het ziekenhuis?
Dan kan dit een grote impact hebben op uw fysieke en mentale gesteldheid. Klachten als kortademigheid, vermoeidheid, verminderd uithoudingsvermogen en kracht kunnen na besmetting nog lang aanhouden. Ook kunt u last hebben van cognitieve en mentale klachten zoals concentratieproblemen of het vertrouwen in uw eigen lichaam kwijt zijn. Het klachtenbeeld na besmetting van het corona virus laat een heel wisselend beeld zien. Bovengenoemde symptomen kunnen zich in milde maar ook ernstige vorm uiten maar hebben in beide gevallen vaak een grote impact op uw leven.

Onze fysiotherapeuten kunnen u begeleiden in uw herstel. Samen met de fysiotherapeut gaat u aan de slag om zo goed mogelijk met de gevolgen van het Coronavirus om te gaan. Na de eerste uitgebreide intake wordt er een persoonlijk beweegprogramma opgestart die is afgestemd op uw mogelijkheden en doelen. Dit beweegprogramma richt zich op het herstellen van uw uithoudingsvermogen, kracht, het verminderen van vermoeidheid en het weer terugwinnen van het vertrouwen in uw eigen lichaam. Daarnaast zal er speciale aandacht zijn voor het op de juiste manier gebruiken van uw ademhaling.

Vergoeding:

Vanuit de basisverzekering is er een vergoeding voor paramedische herstelzorg na covid-19. Voor fysiotherapie geldt dat u maximaal 50 sessies vergoed krijgt. U betaald wel uw eigen risico. Voorwaarden voor vergoeding:
  • U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of specialist
  • De behandeling start binnen 3 maanden na de eerste ziekteverschijnselen
  • De eerste behandeling heeft u binnen één maand na de verwijzing gehad
  • De vergoeding geldt maximaal 6 maanden na de eerste behandeling.
  • U neemt deel aan onderzoek naar de effectiviteit van paramedische herstelzorg na covid-19. Deelnemen aan dit onderzoek is erg belangrijk. Op basis van de resultaten van het onderzoek besluit de minister of deze zorg een vast onderdeel van de zorg uit de basisverzekering kan worden.
Voor meer informatie betreft vergoeding kunt u deze brief lezen van het zorginstituut Nederland.